Home   |    Expertise   |    Projecten   |    Netwerk   |    Contact
Functional Specification
System Analysis
Conceptual Design
Competence Development

Onze visie in vijf vragen1. Wat is de missie van een mechanisch architect?


Een system architect levert ontwerpoplossingen om de opdrachtgever een sterkere concurrerentiepositie te bieden.

2. Wat is mechanische architectuur?


Onder 'mechanische architectuur' verstaan we een eenduidig, consistent ontwerp op hoofdlijnen, dat structuur en richting biedt voor concreet handelen van het ontwerpteam.

3. Wat is ontwerpen?


Ontwerpen is eigenlijk niets meer of minder dan het verbeelden van hoe de werke-
lijkheid er over een tijdje uit gaat zien. Die aanvankelijk nog vage werkelijkheid wordt
gaandeweg steeds concreter door het nemen van beslissingen. Ontwerpen is zo
gezien een hele rij grotere en kleinere besluiten, in een slimme volgorde genomen
en goed onderbouwd. Ontwerpkeuzes houden rekening met:
- principiŽle fysische mogelijkheden en beperkingen: de natuurwetten
- praktische uitvoerbaarheid: beschikbare ontwerptechnieken en maakprocessen
- tijdige beschikbaarheid: wat een ontwerpteam in een zekere periode kan opleveren

4. Hoe doet een mechanisch architect zijn werk?


De mechanisch architect leeft zich in in de motivaties van de opdrachtgever, kruipt al het ware in zijn vel. Alle besluiten in het ontwerptraject staan in het licht van deze motivatie. Belangrijk is het proces van ontwerpkeuzes en het voortdurend helder maken van de hoofdlijnen van het ontwerp zowel bij de opdrachtgever als bij de ontwerpers/engineers: hier zijn we mee bezig, dit willen we bereiken, en zo gaan we dat doen.

5. Wat kan je verwachten van een mechanisch architect?


1. inleven in de bedoelingen van de klant, maar ook zakelijk blijven denken
2. goed luisteren en doorvragen, maar ook een consequente eigen visie hebben
3. abstract denken, maar concreet communiceren
4. creatieve oplossingen vinden, maar wel tot een besluit komen
5. weten wat theoretisch het beste is, maar kiezen voor het meest praktische
6. complexiteit erkennen, maar gaan voor eenvoud
7. overzicht houden, maar waar nodig in de diepte gaan
8. alles willen snappen, maar de vaart er in houden
9. delegeren, maar de eindverantwoordlijkheid vasthouden
10. geordend werken, maar flexibel reageren op nieuwe ontwikkelingen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HiPrecision, Kerkstraat 10, 4196 AB Tricht, 06-17058777
Kamer van Koophandel: 11058717 -- BTW-identificatienummer: NL002138985B22